GOJA DEL 
PIRAGÜISMO

El piragüismo es un dels deports mes antics de l’humanitat, que s’estengue despres de el descobriment del “nou mon”. Una activitat que prescindix del vent i del motor, nomes la resistencia fisica mos permetra alcançar una velocitat impressionant mentres recorremos la costa de la Baïa d’Altea.

La piragua, una embarcacio molt llaugera, es propulsada per una, dos o quatre persones, per una pala de remar. En Altea se pot participar en les diverses competicions que s’organisen a lo llarc de l’any o be iniciar-se en el deport del piragüismo.