RUTES DE 
SUBMARINISMO

Ruta Submarinismo Toix

El vertiç exterior en el que culmina la paret del Mascarat es el desti d’esta incursio al blau. L’immersio la farem en este precios entorn, sorgint l’embarcacio be abans de girar el veta. Despres de descendir pel veta i identificar en la paret el punt d’inici, guanyarém alguna cosa de fondaria i alvançarém paralels a la paret rumbo aproximat SE, aumentant progressivament la fondaria segons mos anem acostant a la punta. En un principi el fondo arenenc està esguitat de pedres de poc tamany, que van resultant majors a mesura que guanyem fondaria, apareixent finalment en forma de grans blocs de roca a modo d’isletas sumergides, roques que podem anar escorcollant en busca de les habituals llangostes i cigarres de mar, brótolas i reiges aixina com morenes i congres, especies totes elles propies de sustratos rocosos. La tornada ho farem buscant la paret per a reduir la fondaria, paret sovint entapissada d’anemona incrustant groga.

Ruta Submarinismo Mascarat

Eixint d’Altea rumbo N trobem els acantilados del Mascarat, en els que encara se poden observar les menudes casetas i escales de corda que, antany, utilisaven els peixcadors locals en el tradicional i perillosa art de peixca als penyasegats. Sorgint baix una d’eixes casetas, descendirém a un fondo de posidonia i arena en alguna cosa de roca escampa, a –13 mts per a, alvançant un poc mar adinse trobar enseguida dos grans pedres que destaquen en el desemboirat païsage, pedres en les que en sort se pot vore alguna llangosta. Despres de rodejar-les prendrem rumbo a la paret i l’arena va deixant pas a roques de solsída que podem anar dotorejant deixant a nostra esquerra la perpendicular paret en la que apareixen algunes enganchons a modo de cicatriços o tobogans. A l’aplegar a una fondaria d’uns -15mts la paret s’arreplega cap a dins formant la boca d’un breu tunel sense eixida en cuyo interior suele haver alguna reig. Seguirém alvançant per la paret fins que l’aire mos marque el moment de la tornada, en que invertirém el sentit i deixarém ara la paret a nostra dreta mentres anem ascendint progressivament per a reduir adequadament el desmesura de nitrogen. A l’aplegar a l’alçada del fondeig i a una cota de -5mts trobem l’entrada a una pequen?a fumeral per la que, si les condicions ho permeten, podem passar i observar els estupendes contrallums que formen uns arcs, trobant-se l’eixida a -3mt.

Ruta Submarinismo Illa Mitjana

Tambe coneguda com Penyes d’Arabi, la Mitjana es una illa de perfil curiosament paregut al de la propenca illa de Benidorm, encara que sensiblement mes menuda. A poc mes de 3 milles del port d’Altea i als peus de la Serra Gelada, este enclave mos brinda una nova ocasio de gojar d’una varietat i quantitat de vida poc habitual. Son possibles diverses opcions a l’hora de bucejar-la, com optar per recorrer una de les seues cares; aixina, en la cara Este alcançarém una fondaria maxima de 30 metros mentres que en el car Oest no passarém dels 15 metros. No obstant, si nostre consum d’aire es moderat, podem acometre la volta completa a l’illa. Se suele escomençar des d’una sura situada en la punta Sur, a uns 8 metros de fondaria, des d’a on, si l’eventual presencia de corrent no aconsella atra cosa, podem dirigir-mos a l’illa i anar deixant les seues parets a nostra esquerra. En este primer tram el fondo es abundant en posidonia i arena, apareixent progressivament algunes roques de mijà tamany que escomencen a estajar reiges, serrans i polps. A mesura que anem virant a rumbo Nort, la paret cau ara verticalment fins alcançar la cota maxima de 30 metros, a on advertirém un sensible baixada de temperatura per l’habitual termoclina, mes perceptible en els mesos estivals. Sorgixen aci grans pedres a on troben refugi algun congre de considerable tamany, llangostes i brótolas. En la paret hi ha trams en abundant tapis d’anemona incrustant groga, i mes prop de la base, presencia de gorgonia groga i ataronjada, detalls que mereix la pena observar per la seua extraordinaria bellea i colorit. Segons anem aproximant-mos a la punta Nort i escomencem el gir cap al Oest, se reduix progressivament la fondaria tornant-se mes clara i calida l’aigua, retomándose la presencia de posidonia i menudes roques, fins retornar al punt d’inici. Sense dubte, esta es una immersio completa, en abundancia de vida i en un marc d’una bellea excepcional.

Ruta Submarinismo El Coll

El Mascarat es una llarga paret que, des d’Altea s’esten cap al nort culminant en la punta coneguda com Morro de Toix, i que es emplaçament de numeroses i interessants immersions en distints trams. En este cas sorgim en una zona de vistoses mossegades en l’acantilado. El fondo es de la mateixa naturalea que el de les atres zones del Mascarat: parets que penetren en l’aigua, unes voltes verticalment i atres a modo de suau costera i proxims a ella, blocs de roca de considerable tamany entre els que troben refugi torts, brótolas, reiges aixina com atres especies menors, i que servixen tambe de vedat per a atres depredadors com la morena o la rossejada. A mesura que mos separem de la paret el fondo apareix esguitat de pedres mes menudes, clars d’arena, i amples colonies de posidonia. La ruta aconsellada consistix en sorgir a uns 50 mts de l’acantilado, just damunt d’un barco de peixca afonada d’uns 15 mts d’eslora que a una fondaria de –21mts reposa en rumbo 0o. Despres de recorrer-ho detingudament mos dirigirém cap a la paret que podem recorrer cap a esquerra o dreta en funcio de l’eventual corrent. En la paret se localisa alguna cova a la que mos podem aguaitar breument puix com sabem, l’exploracio de coves requerix dels adequats coneiximents i equip. Sense dubte una immersio molt completa i agradable que te com colofo el sempre interessant troballa d’un pecio.

Ruta Submarinismo La Pileta

Eixint del port d’Altea i poc despres de passar la punta de l’Albir se forma una protegida ensenada d’aigües poc profundes en la que destaquen dos menuts illots proxims a la costa. Sorgim enfront del mes gran, deixant-ho en rumbo SE. Aci la fondaria no supera uns 5m. Descendim i mos dirigim cap al illot per a rodejar-ho per la seua part exterior. El fondo inicialment constituit per vores rodades i menudes roques passa progressivament a dibuixar un rosari de grans pedres, en ocasions solapades uns sobre atres formant entre elles obertures com finestres al mar i caprichoses formes. Podem anar visitant-les i descobrint els mil i una sorpreses que en forma de gorgonias, polps, morenes i numerosos peixos com reiges, esparrellons reals i esparrellons, abunden i se refugien en els multiples amagadors que les fiten. A mesura que alvancem cap a mar obert el fondo passa a ser arenenc, moment de retornar per a passar entre els 2 illots a través d’un estret desfiladero que forma vistosos contrallums. Atra volta dins de l’ensenada, rodegem ara l’illot i passem entre ell i la paret de la costa a través d’un nou passadiç a modo de gola en les parets entapissades de vistosa anemona incrustant groga i el sol encatifat de vora rodada. Despres de visitar les grans pedres que queden fora tornem a l’interior de l’ensenada passant novament entre els dos illots i mos dirigim al punt d’inici, realisant una comoda reduccio de nitrogen en la progressiva disminucio de la fondaria. En definitiva, una senzilla immersio apta per a tots els nivells en la que degut a la moderada fondaria mija podrem gojar d’abundant llum que generarà curiosos efectes en les numeroses obertures entre les roques.

Ruta Submarinismo Cova de l’Elefant

Eixint des de el port d’Altea rumbo sur, poc despres de passar el far de l’Albir, la paret del llitoral dibuixa una curiosa forma a semblança del cap d’un elefant baix de la qual se troba sumergida la cova del mateix nom, encara que mosatros seguirém un poc mes avant i sorgirém enfront de l’entrada a atra cova, cridada de l’Enanito. Se tracta d’un busseig poc profunt en maxima de -14mts i una mija d’uns -8mts, pero que transcorre en un circuit especialment emocionant per les boniques coves i fumerals que com autentiques finestres al blau mos maravellaran continuament. Res mes descendir busquem la paret i alli l’entrada a -8mts a la cova de l’Enanito, de portada considerable pero poc recorregut interior. Despres de accedir a ella podem ascendir a superficie a on hi ha una bambolla d’aire. Tornem a descendir so?lo un par de metros per a vore un allumenat tunel que mos indica l’eixida per una finestra just damunt de l’entrada. Una volta en mar obert el recorregut consistix en deixar a l’esquerra la paret, que se troba profusament entapissada d’anemona incrustant groga. Esta paret a voltes forma recolzades a l’esquerra, encara que si seguim les pedres que en mes o menys continuïtat seguixen paraleles a ella, en un rumbo d’uns 60o, aplegarém a unes ciclopees pedres apilotades que podem escrutar per a despres prendre rumbo 330o a la paret, a on despres de vore-mos forçats a sortejar una d’estes enormes roques i ascendir breument a soles -3mts, caem novament a -10mts i accedim a la cova de l’Elefant, que s’introduix en l’interior de la montanya i mos permet alcançar la superficie a on tambe hi ha una bambolla d’aire. Finalment descendim i eixim a mar obert i tornem al punt d’inici, deixant ara la paret a nostra dreta. Encara que no es una immersio complicada s’aconsella realisar-la en algun centre de busseig, bon coneixedor de la zona. Ull als possibles problemes de compensacio de tant pujar i baixar.

Ruta Submarinismo La Llosa

La Llosa es una montanya afonada en el vertiç a uns -7m de fondaria, situada a pocs centenars de metros de l’illa de Benidorm en la que guarda un gran paregut en la seua forma i disposicio. En la seua vertent I te una pronunciada caiguda fins un fondo a -30m mentres que en la cara O l’aument de fondaria es mes progressiu i suau en forma de costera. Les dimensions de la Llosa i els numerosos motius d’interés permeten varies incursions submarines, existint fins 3 sures de fondeig dispostes per al amarradura d’embarcacions. En esta ocasio abordem la situada mes al nort i que descendix fins la plataforma, a uns -8m. Si seguim rumbo NE apareix una absorbent caiguda que, combinada en l’estupenda visibilitat que solemos trobar, mos fara planejar fins un fondo de -29m. Aci escomença un rosari de grans roques que provoquen multitut de contrallums i acollixen a una abundant vida de considerable tamany com rossejades, dentols, ordenats cardúmenes de reiges i d’esparrellons i, mes arropits en innumerables tous, grans polps i vistoses morenes. El recorregut, seguint el perfil S de la Llosa que mos quedarà a la dreta, consistix en visitar estes colossals roques, alguna de les quals es travessada per un tunel en la seua base, com la cova de la Verge, per a, quan l’aire o l’acumulament de nitrogen aconsellen, aproximar-se a la paret de la Llosa a on trobarém unes enormes enganchons que podem prendre de referencia per a anar ascendint mentres proseguixen els motius d’interés, esta volta en forma de numerosos i colorits nudibranquios, fins aplegar novament al punt d’inici.

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/*horizontal tab*/<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls<!-- [et_pb_line_break_holder] -->{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin: auto;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls:after<!-- [et_pb_line_break_holder] -->{ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls<!-- [et_pb_line_break_holder] -->li{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->min-width: 212px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-right: 20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-weight: normal;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->float: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding: 5px 0px 5px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border:none; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color:#f5d81c;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius:30px; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls li:hover{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color:#ff5722;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls li:hover a{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#fff !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls li.et_pb_tab_active{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color:#ff5722;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls li.et_pb_tab_active a{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff !important; <!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab.et_pb_tabs .et_pb_tabs_controls li a{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #3b4554;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-family:Raleway, Open Sans, Droid Sans !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform:uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-size:16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height:1em !important; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tabs_controls li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align:center;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom:20px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_tab h3{ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> color:#3b4554;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform:uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-weight:bold;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_all_tabs img.alignleft{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-bottom:20px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-right:50px; <!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .horizontal-tab .et_pb_tab .small-button{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->box-shadow:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->text-shadow:none;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->background:#f5d81c;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->color:#333 !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-transform:uppercase;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->font-size:16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->border-radius:30px; <!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-top:10px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding:5px 25px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -o-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -ms-transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transition: all 0.5s ease-in-out;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> .horizontal-tab .et_pb_tab .small-button:hover{<!-- [et_pb_line_break_holder] -->background:#ff5722;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->color:#fff !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->padding:5px 25px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@media (max-width: 980px){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.horizontal-tab .et_pb_all_tabs img.alignleft { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> float: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> clear: both;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: block;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->